24.04.2014 17:11

CITRICIDAL účinnosť na baktérie a plesne

CITRICIDAL – laboratórne analýzy

Analýzy o účinnosti extraktu z grapefruitových zrniečok proti baktériám, vírusom a kvasinkám (hubám) skúmali v rokoch 1991 – 1993 tieto laboratóriá:

Bio/Chem Research Inc., Lakeport, CA, USA

Valley Microbiology Services, Palo Alto, CA, USA

Bio-Research Laboratories, Redmond, WA, USA

British Columbia Research Corp., Vancouver, B.C., Kanada

Northview Pacific Laboratories, Inc., Berkeley, CA, USA

Analýzy sa vykonávali s Citricidalom v koncentrácii bežnej v USA, t.j. so 60% extraktom z grapefruitových zrniečok a 40% glycerínu (rastlinný U.S.P.). V takejto koncentrácii dodáva tento prostriedok výrobca a v USA ho používajú iba lekári. V Európe sa extrakty z grapefruitových zrniečok vrátane Citricidalu používajú v zriedení na 33% extrakt z grapefruitových zrniečok a 67% glycerínu. Toto riedenie zodpovedá v USA prípravku Nutribiotic, ktorý je bežne dostupný v predaji.

V nižšie uvedených laboratórnych analýzach sú vždy uvedené najnižšie účinné koncentrácie Citricidalu z USA uvádzané milióntinách (MIC = ppm (ang.) parts per million (ppm) - je jednotka na vyjadrenie nízkych koncentrácií. Vyjadruje počet častíc látky na 1 milión ostatných častíc (ppm). 
Približne zodpovedá koncentrácii 1 mg látky v 1 litri roztoku.

Na vysvetlenie názorný príklad: 1 kvapka extraktu z grapefruitových zrniečok (v koncentrácii, v akej je v USA dostupný Citricidal) na jeden pohár vody zodpovedá asi 250 ppm, 4 kvapky Citricidalu na pohár vody zodpovedajú 1 000 ppm, 8 kvapiek Citricidalu na pohár vody zodpovedá 2 000 ppm, 16 kvapiek Citricidalu na pohár vody zodpovedá 4 000 ppm.

Pri riedení na 33% extrakt z grapefruitových zrniečok a 67% glycerínu je na dosiahnutie rovnakých hodnôt potrebné približne dvojnásobné množstvo roztoku.

Citricidal – minimálna inhibičná koncentrácia in-vitro (MIC)

Údaje sú zoradené v tomto poradí: Názov citlivej baktérie alebo kvasinky – pôvod – číslo kmeňa (ak je dostupné, 0=číslo nedostupné) a MIC (ppm):

Gram-pozitívne baktérie:

 

Bacillus subtilis – NCTC – 8236 – 2;

Bacillus megatherium – A – 0 – 60;

Bacillus cereus – A – 0 – 60;

Bacillus cereus var. mycoides - A - 0 -60

Clostridium botulinum – NCTC – 3805 – 60

Clostridium tetani – NCTC – 9571 – 60

Corynebacterium acnes – ATCC – 6919 – 60

Corynebacterium diphteriae – ATCC – 6917 – 60

Corynebacterium diphteriae – NCTC – 3984 – 60

Corynebacterium diphteriae – A – 0 – 60

Corynebacterium minutissium – ATCC – 6501 – 100

Diplococcus pneumoniae – NTCT – 7465 – 60

Giardia lamblia – ATTC – 30957 – 1000

Lactobacillus arabinosus – CITM – 707 – 66

Lactobacillus arabinosus – ATCC – 8014 - 66

Lactobacillus casei – CITM – 707 – 100

Listeria monocytogenes – ATCC - 15313 – 20

Mycobacterium tuberculosis – A – 0 - 2000

Mycobacterium smegmatis – NCTC – 196 - 60

Mycobacterium phelei – A – 0 - 6

Sarcina lutea - NCTC - 196 - 60

Sarcina ureae - ATCC - 6473 - 2

Staphylococcus aureas - NCTC - 7447 - 2

Staphylococcus aureas - NCTC - 4163 - 2

Staphylococcus aureas - NCTC - 6571 - 6

Staphylococcus aureas - NCTC - 6966 - 2

Staphylococcus aureas - ATCC - 13709 - 2

Staphylococcus aureas - ATCC - 6538 - 2

Staphylococcus albus - NCTC - 7292 - 2

Staphylococcus albus - C.-G. - 0 - 6

Streptococcus agalactiae – NCTC – 8181 - 60

Streptococcus haemoyticus A – A – 0 - 20

Streptococcus faecalis   - NCTC – 8619 – 200

Streptococcus faecalis   - ATCC – 10541 – 60

Streptococcus pyogenes   - NCTC – 8322 – 60

Streptococcus viridans   - 0 – 0 – 200

 

Gram-negatívne baktérie:

 

Aerobacter aerogenes   - CTTM – 413 – 20

Alcalingenes faecalis – A – 0 – 2000

Brucella intermedia – A – 0 -2

Brucella abortus – NCTC – 8226 -2

Brucella melitensis – A – 0 -2

Brucella suis – A – 0 -2

Cloaca cloacae – NCTC – 8155 -6

Escherichia coli – NCTC – 86 -2

Escherichia coli – ATCC – 9663 -6

Escherichia coli – ATCC – 11229 -16

Escherichia coli – NCTC – 9001 -6

Haemophilus influenzae – A – 0 -660

Klebsiella edwardsii – NCTC – 7242 -6

Klebsiella aerogenes – NCTC – 8172 -6

Klebsiella pneumoniae – ATCCC – 4352 -6

Legionella pneumoniae – isolate – 0 -200

Loefflerella mallei – NCTC – 9674 -6

Moraxella duplex – A –0 -2

Moraxella glucidolytica – A –0 -6

Neisseria catarrhalis – NCTC –3622 -660

Pasteurella septica – NCTC – 948 – 2

Pasteurella pseudotuberculosis –C.-G. – 0 - 200

Proteus vulgaris – NCTC – 8313 - 2

Proteus mirabilis – A – 0 - 6

Pseudomonas aeruginosa – ATCC –15442 -250

Pseudomonas aeruginosa – NCTC –1999 -2000

Pseudomonas aeruginosa – ATCC –12055 -20 000

Pseudomonas capacia –C-175 –0 -5000

Pseudomonas florescens – NCTC –4755 -2000

Salmonella choleraesuis – 0 – 0 - 50

Salmonella choleraesuis – ATCC – 10708 - 660

Salmonella enteritidis – A – 0 - 6

Salmonella gallinarum – 0 – 0 – 50

Salmonella typhimurium – NCTC – 5710 - 6

Salmonella typhi – NCTC – 8384 -6

Salmonella parathypi A – NCTC – 5322 -6

Salmonella parathypi B – NCTC – 3176 - 6

Salmonella pullorum – ATCC – 9120 - 6

Serratia marcescens – A – 0 -2000

Shigella flexneri – NCTC – 8192 - 6

Shigella sonnei – NCTC – 7240 - 3

Shigella dysenteriae – NCTC – 2249 – 2

Vibrio cholerae – A –0 – 200

Vibrio eltor – NCTC – 8457 – 200

 

Kvasinky, huby a plesne:

 

Aspergillus niger – ATCC – 6275 – 600

Aspergillus flavis – ATCC – 9643 – 78

Aspergillus fumigatus – ATCC – 9197 – 200

Aureobasidium pullulans – ATCC – 9348 – 10

Candida albicans – A – 0 – 60

Candida albicans – ATCC – 10259 – 60

Chaetomium globosum – ATCC – 6205 – 3

Epidermophyton floccosum – ATCC – 10227 – 200

Keratinomyces ajelloi – A – 0 – 200

Monilia albicans – 0 – 0 – 10

Penicillium roqueforte – ATCC – 6989 – 5

Saccharomyces cerevisiae – 0 – 0 – 60

Trichophyton mentagrophytes – ATCC – 9533 – 20

Trichophyton rubrum – A – 0 – 200

Trichophyton tonsurans – A – 0 – 200

 

 

Zoznam priebežne dopĺňame.

 

 

—————

Späť